Συχνές Ερωτήσεις

 
 
ALPS
 
Κλινική Εικόνα
 
Η κλινική εικόνα του ΑΦΣ εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια με κύριες εκδηλώσεις τις θρομβώσεις ή/και την αποτυχημένη έκβαση της κύησης. Τα θρομβωτικά επεισόδια αφορούν τόσο το φλεβικό όσο και το αρτηριακό σκέλος, με συνηθέστερες εντοπίσεις τα κάτω άκρα με ή χωρίς πνευμονική εμβολή και τα αγγεία του εγκεφάλου, θρομβώσεις όμως μπορεί να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε όργανο ή ιστό καθώς και στην μικροκυκλοφορία. Όχι σπάνια οι θρομβώσεις υποτροπιάζουν και συχνά έχουν την ίδια εντόπιση με το αρχικό επεισόδιο. Γενικά τα άτομα με ΑΦΣ είναι σχετικά νέα σε ηλικία, εμφανίζουν μη προκλητές θρομβώσεις και έχουν αρνητικό οικογενειακό ιστορικό θρομβοφιλίας.

Οι επιπλοκές της κύησης περιλαμβάνουν κυρίως πρώιμες καθ’ έξιν αποβολές, παλίνδρομες κυήσεις μετά το πρώτο τρίμηνο καθώς και βαριά προεκλαμψία πριν από την 34η εβδομάδα της κύησης.

Επιπλέον καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με το ΑΦΣ, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό του, είναι μεταξύ άλλων η δικτυωτή πελίωση (Livedo reticularis – Εικόνα 1), η πνευμονική υπέρταση, η νεφροπάθεια, η απώλεια της ακοής, το ARDS, η βαλβιδοπάθεια καθώς και ποικίλες νευρολογικές εκδηλώσεις όπως χορεία, ημικρανία, παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, επιληψία, σύνδρομο προσομοιάζον με σκλήρυνση κατά πλάκας, κλπ.

Το καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, είναι μια σπάνια μορφή του συνδρόμου (<1% των ασθενών με ΑΦΣ), το οποίο χαρακτηρίζεται από δραματική κλινική εικόνα με πολλαπλά και βαριά θρομβωτικά επεισόδια, υψηλό κατά κανόνα τίτλο αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων και μεγάλη θνητότητα, η οποία υπερβαίνει το 50% παρά την εξειδικευμένη αντιμετώπιση.
 
 
 
Εργαστηριακά Ευρήματα
 
Διάγνωση
 
Θεραπεία
 
Κλινικά Κριτήρια - Εργαστηριακά κριτήρια
 
 
 
Υποτροπιάζουσα Πολυχονδρίτιδα
 
Η υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα (RP) είναι σπάνια, μακροχρόνια, και δυνητικά απειλητική για την ζωή, νόσος, χαρακτηριζόμενη από επεισόδια φλεγμονής, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή των χόνδρων των ώτων, της ρινός, του λάρυγγα και του τραχειοβρογχικού δένδρου, και συχνά από εκδηλώσεις από άλλα όργανα (καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα, οφθαλμοί, δέρμα, αρθρώσεις, μέσο και έσω ούς).
 
Επιδημιολογία
 
Συχνότητα: Η RP είναι σπάνια νόσος. Μέχρι το 1997 είχαν αναφερθεί 600 περίπου περιπτώσεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Στο Ρότσεστερ (Μιννεσότα) των ΗΠΑ, η ετήσια συχνότητα της RP υπολογίζεται σε 3.5 περιπτώσεις/1.000.000 πληθυσμού.

Φυλή: Η RP προσβάλλει συνήθως άτομα Καυκάσιας φυλής, αλλά και όλων των εθνικών ομάδων.

Ηλικία: Η RP παρατηρείται σε οποιαδήποτε ηλικία (Navarro MJ et al, 2002), αλλά συνήθως σε άτομα μέσης ηλικίας (μέσος όρος 43ο έτος). Στα παιδιά, είναι σπάνια.

Φύλο: Η RP φαίνεται ότι είναι συχνότερη στα θήλεα, σε αναλογία 1.2-3/1 προς τα άρρενα (Trentham DE and Le CH, 1998). Οικογενείς περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Εχει αναφερθεί μια μόνο περίπτωση μετάδοσης της νόσου από μια μητέρα στο παιδί της (Arundell F Wand Haserick JR, 1960).

Η κύηση δεν φαίνεται να επηρεάζει την διαδρομή της RP και στις περισσότερες γυναίκες έχει περατωθεί επιτυχώς. Η εφιππιοειδής παραμόρφωση της ρινός παρατηρείται συχνότερα στις θήλεις, αν και η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στις διαφορές που εμφανίζουν ο όγκος και το σχήμα του ρινικού χόνδρου στα θήλεα.
 
 
 
Αιτιολογία
 
Κλινική Εικόνα
 
Ωτιαία Χονδρίτιδα
 
Ρινική Χονδρίτιδα
 
Χονδρίτιδα λάρυγγα, τραχείας, βρόγχων, πλευρών
 
Αρθρικές εκδηλώσεις
 
Οφθαλμική προσβολή
 
Προσβολή Αίθουσας του ΩΤΟΣ
 
Καρδιαγγεικές επιπλοκές
 
Βλεννογονοδερματικές αλλοιώσεις (17-39%)
 
Νεφρική Προσβολή
 
Νευρολογικές εκδηλώσεις
 
Εργαστηριακά Ευρήματα
 
Ακτινολογικά Ευρήματα
 
Ιστολογικά Ευρήματα
 
Διάγνωση
 
Διαφορική Διάγνωση
 
Θεραπεία